Affärsvärlden ger en neutral rekommendation till Modelons IPO

Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till Modelons noteringserbjudande inför listningen på First North.

Modelon erbjuder lösningar till industrin för modellering och simulering i deras utvecklingsarbete. Företaget gör nu en IPO på 230 miljoner kronor och noterar sig sedan på First North den 28 april. Teckningstiden har förkortats och stänger kl 13 den 23 april. Hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Neutral

Affärsvärlden kommer fram till en neutral rekommendation.

”Många mjukvarubolag värderas högt på börsen. Å andra sidan har noteringsklimatet blivit tuffare senaste månaden. Sex av de åtta senaste noteringarna handlas lägre än teckningskursen. Intresset för Modelons emission verkar dock stort. Bolaget har nämligen förkortat teckningstiden som löper ut imorgon fredag 23 april på grund av starkt intresse från investerare. Aktien kan möjligen gå hyggligt inledningsvis. Frågan är om de långsiktiga tillväxtutsikterna kan överskygga omsättningsminskningen från storkunden på kort sikt. Med bakgrund mot osäkerheten landar vi i en neutral hållning”

Se även: Intervju med noteringskandidaten Modelon gjord i december

Modelon AB

Modelon erbjuder lösningar till industrin för modellering och simulering i deras utvecklingsarbete.