Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky AB
Bruksgatan 4
818 32 Valbo

Hemsida:

www.mackmyra.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.

Teckningsperiod:

2 september 2016 - 16 september 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,4 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 augusti 2016

Värdering:

77 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny Aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss