Mackmyra Whisky i akut behov av finansiering

Mackmyra Whisky på flaska och fat

Mackmyra Whisky meddelade idag söndag att man upprättat en kontrollbalansräkning. Osäkert om bolaget har finansiering för kommande tre månader.

Mackmyra Whisky meddelade idag söndag att man upprättat en kontrollbalansräkning. Bolaget kommer att ha likvida medel för att betala skatter och avgifter, inklusive återbetalning av coronastöd per den 12 april 2024, men för hela den kommande tremånadersperioden är det osäkert om företaget har finansiering.

Mackmyra Whisky har tidigare berättat att bolagets nuvarande bank sagt upp Mackmyras checkräkningskredit per den 31 mars och någon ny kredit har ännu inte kommit på plats.

All heder åt Lennart Hero som under lång tid ställt upp och finansierat verksamheten. Men under förra året tröttnade han och avgick senare ur styrelsen. Han började också kritisera ledningen för hur saker sköts, han tycker att bolaget är toppstyrt och att pengarna rinner iväg.

Nu är dock Lennart Hero en konstig pjäs i Mackmyra Whisky-spelet. För han är bolagets största aktieägare med 33,5 procent av aktierna och 67,8 procent av rösterna. Så det är han som har makten att stå på toppen och kan styra vad ledningen ska göra. Men har i stället valt att kliva av styrelsen helt.

Det går att förstå Lennart Hero. Han investerade sannolikt i Mackmyra Whisky som en vanlig passiv aktieinvesterare utan planer på att leda företaget. Men i takt med att han ställde upp med pengar och bolaget gick dåligt så blev han den som ägarmässigt kontrollerade hela bolaget, men utan viljan att faktiskt leda bolaget.

Mackmyra Svensk Whisky AB

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.