Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KlaraBo Sverige AB

KlaraBo Sverige AB

KlaraBo Sverige AB
Hyllie stationstorg 2
215 32 Malmö

Hemsida:

klarabo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KlaraBo förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör man genom att förvärva eller uppföra bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige. Vid nyproduktion uppför de snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Teckningsperiod:

23 november 2021 - 30 november 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

750 Mkr + 112,5 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

6 december 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

3 751,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Allmänheten är i detta fall kunder hos Avanza och Handelsbanken.

Post:

10 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

KlaraBo noteras på Nasdaq Stockholm den 2 december 2021.

Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom har åtagit sig att teckna aktier i noteringerbjudandet motsvarande ett totalt belopp om 540 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2021-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss