Klarabo är ett av branschens lägst värderade fastighetsbolag – köp säger Dagens industri

En fastighet inom Klarabos bestånd

Dagens industri ger en köprekommendation till Klarabo, ett fastighetsbolag utan obligationslån vars aktie har en stor uppsida.

Dagens industri har tittat närmare på Klarabo som äger hyresbostäder och hittar ett bolag som är ordentligt undervärderat. Närmare bestämt 50 procent mot senaste substansvärde vilket är bland det lägsta i branschen. Bolaget har bara banklån, inga obligationslån, samtidigt som bolaget inte ger några utdelningar. I stället köper Klarabo tillbaka sina egna aktier.

”Om vi antar att aktiekursen är konstant, förvaltningsresultatet ökar med 12 procent årligen – som är bolagets mål – och alla vinster läggs på återköp skulle hela aktiestocken kunna köpas upp på drygt nio år, enligt Di:s beräkningar. Högst teoretiskt men det speglar ändå en låg värdering.”

Det är mycket som talar för Klarabo, hyrorna är på väg upp, räntorna på väg ner och företaget börjar från en nivå med låga snitthyror. Om aktien skulle leta sig tillbaka till substansvärdet så är det en uppsida på 83 procent. Dagens industri ger en köprekommendation till medelrisk.

KlaraBo Sverige AB

KlaraBo förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör man genom att förvärva eller uppföra bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige. Vid nyproduktion uppför de snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.