Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KebNi AB

KebNi AB

KebNi AB
Vågögatan 6
164 40 Kista

Hemsida:

kebni.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Teckningsperiod:

17 februari 2021 - 17 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

38,36 Mkr

Teckningskurs:

1,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av G&W Fondkommission.

Post:

Övrigt:

KebNi inledde en riktad emission på 38 Mkr efter att marknaden stängt den 17 februari 2021.

Uppdatering: KebNi fick in 38,26 Mkr till 1,15 kr per aktie. Tecknades av Jan Robert Pärsson och Jan Wäreby samt ett antal svenska institutionella och privata investerare.

Uppdaterat: 2021-02-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss