Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KebNi AB

KebNi AB

KebNi AB
Vågögatan 6
164 40 Kista

Hemsida:

kebni.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Teckningsperiod:

6 april 2020 - 6 april 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

58,22 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Formue Nord Markedsneutral A/S.

Post:

Övrigt:

ASTG har vidare tagit ett lån på 6,5 MSEK från Formue Nord som löper på 6 månader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss