Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i KebNi AB

KebNi AB

KebNi AB
Vågögatan 6
164 40 Kista

Hemsida:

kebni.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Teckningsperiod:

29 januari 2018 - 12 februari 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

22,27 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 januari 2018

Värdering:

22,27 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ska berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

ASTG sänkte priset per aktie från 6,5 till 6 öre då Euroclear endast accepterar priser i hela ören.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss