Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ISR Immune System Regulation Holding AB

ISR Immune System Regulation Holding AB

ISR Immune System Regulation Holding AB
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm

Hemsida:

israb.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Immune System Regulation är ett forskningsbolag inom immunterapi fokuserat på virussjukdomar. ISR Immune System Regulation Holding AB hette tidigare Natalz AB.

Teckningsperiod:

15 maj 2020 - 29 maj 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

71,68 Mkr

Teckningskurs:

8,70 kr per unit / 2,90 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 maj 2020

Värdering:

71,68 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,4 procent av teckningsförbindelser och till cirka 98,6 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen således av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 100 procent.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan 23,9 och 71,7 MSEK, beroende på utnyttjandekurs.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare minst 23,9 MSEK, beroende på utnyttjandekurs.

Utnyttjandekursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under 10 handelsdagar före utnyttjandeperioden för respektive serie av teckningsoptioner. Teckningskursen vid teckning av aktier i serie TO1 kan dock inte vara lägre än 2,90 SEK och inte heller högre än 8,70 SEK. Teckningskursen vid teckning av aktier i serie TO2 kan inte vara lägre än 2,90 SEK.

Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 24 februari 2021 till och med den 10 mars 2021, och utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till totalt 170,8 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 71,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Uppdaterat: 2020-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss