Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Irisity AB

Irisity AB

Irisity AB
Regnsbågsgatan 8 B
417 55 Göteborg

Hemsida:

www.irisity.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Irisity utvecklar och erbjuder framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler. Irisity AB hette tidigare Mindmancer AB.

Teckningsperiod:

19 oktober 2020 - 19 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

20,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

474,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 19 oktober 2020 inledde Irisity en emission på 50 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar den 20 oktober.

Uppdatering: Irisity fick in 50 Mkr till 20,30 kr per aktie, vilket är en rabatt på 0 % jämfört med stängningskursen. Tecknades av TIN Fonder (30 MSEK), Handelsbanken Fonder (15 MSEK) och Lannebo Fonder (5 MSEK).

Uppdaterat: 2020-10-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss