Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invajo Technologies AB

Invajo Technologies AB

Invajo Technologies AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm

Hemsida:

invajo.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Invajo tillhandahåller ett enkelt och flexibelt verktyg för hantering av event och deltagare. Målgruppen är alla företag, oavsett storlek och bransch, som ska genomföra någon form av event. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Teckningsperiod:

14 april 2020 - 28 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

9 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

35,2 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Post:

Minimum 600 units.

Övrigt:

Invajo noteras på First North den 14 april 2020.

Obs, 16 mars - 5 april 2020 är ett ungefärligt datum, i skrivande stund har bolaget inte kommunicerat några exakta datum.

Uppdatering: Teckningsperioden är 14-28 april 2020 och första handelsdag på First North 14 maj 2020.

16 Mkr av erbjudandet är säkrat via teckningsförbindelser.

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden från och med 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021.

Uppdaterat: 2020-04-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss