Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EPTI AB

EPTI AB

EPTI AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Hemsida:

epti.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Teckningsperiod:

14 april 2020 - 28 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

9 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

35,2 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Post:

Minimum 600 units.

Övrigt:

Invajo noteras på First North den 14 april 2020.

Obs, 16 mars - 5 april 2020 är ett ungefärligt datum, i skrivande stund har bolaget inte kommunicerat några exakta datum.

Uppdatering: Teckningsperioden är 14-28 april 2020 och första handelsdag på First North 14 maj 2020.

16 Mkr av erbjudandet är säkrat via teckningsförbindelser.

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden från och med 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021.

Uppdaterat: 2020-04-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss