Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invajo International AB

Invajo International AB

Invajo International AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm

Hemsida:

invajo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Invajo tillhandahåller ett enkelt och flexibelt verktyg för hantering av event och deltagare. Målgruppen är alla företag, oavsett storlek och bransch, som ska genomföra någon form av event.

Teckningsperiod:

16 november 2018 - 21 december 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

16 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

45,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 250 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss