Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Igrene AB

Igrene AB

Igrene AB
Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora

Hemsida:

www.igrene.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

Teckningsperiod:

1 mars 2007 - 4 april 2007

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

4 april 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

5000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss