Igrene AB

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Energi
Lista: Spotlight
Bransch: Energi
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Råvaror
Lista: Spotlight
Bransch: Råvaror
Spotlight
Energi
Lista: Spotlight
Bransch: Energi
Onoterat
Energi
Lista: Onoterat
Bransch: Energi

Igrene vill förse industrin med LNG

Igrene gör nu en nyemission med målet att nå en samlad naturgasproduktion av 4000 kubikmeter per timme som man ska

Nya regeringen förbjuder hela Igrene's verksamhet

Igrene som är noterat på Spotlight har som verksamhet att prospektera efter gas och olja kring Siljan i Sverige. Idag

Igrene når 400 meter och urberget

För några veckor sedan skrev vi om att Igrene hade tagit ett stort steg framåt med att anlägga sitt första

Ett stort steg framåt för Igrene

Igrene är företaget som prospekterat och hittat gas vid siljansringen. När de flesta företag gick på lågvarv under sommaren så

Seismiska undersökningar i Mora-fältet

Med utrustning som utvecklats genom Universitetets medverkan kommer berggrunden under fyra olika profiler/linjer att seismiskt undersökas med en total längd

Gasanalyser pekar ut nästa borrplats

En färsk rapport från det Franska Petroleuminstitutet avseende prover på gas, som tränger upp ur ett blott 220 meter djupt

Igrene AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner