Seismiska undersökningar i Mora-fältet

I samarbete med Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala Universitet genomförs nu seismiska undersökningar av de centrala delarna av det s.k Mora-fältet sydväst om Mora centralort där det Aktietorget-noterade Igrene inom kort skall anlägga sitt första produktionshål för gas.

Med utrustning som utvecklats genom Universitetets medverkan kommer berggrunden under fyra olika profiler/linjer att seismiskt undersökas med en total längd om drygt 4 km. Linjerna har dragits på ett sådant sätt att de skall följa och korsa av Igrene redan genomförda provborrhål. Seismiken förväntas ge besked om strukturer i berggrunden ner till ca 2 000 m.

Professor Chris Juhlin säger att mätningar är av stort vetenskapligt intresse eftersom området har varit utsatt för både ett meteoritnedslag och en kontinentalkollision. Vi hoppas på att kunna kartlägga större förkastningar i berggrunden, säger han.

Arbetet i fält med att utföra de seismiska mätningarna tar 5-6 arbetsdagar. Därefter återstår tolkningar och analyser av alla data. Slutrapport från mätningarna förväntas under hösten.

Igrenes Mats Budh menar att de här mätningarna kommer att avsevärt öka kunskaperna om berggrunden, dess gaspotential och ge underlag för framtida prospektering och fler borrningar.

Läs även: Gasanalyser pekar ut nästa borrplats

Igrene AB

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.