Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Igrene AB

Igrene AB

Igrene AB
Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora

Hemsida:

www.igrene.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

Teckningsperiod:

24 januari 2019 - 24 januari 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,99 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,24 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemissison riktad till TVR Sport & Näringsliv AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss