Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Igrene AB

Igrene AB

Igrene AB
Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora

Hemsida:

www.igrene.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

Teckningsperiod:

22 april 2014 - 27 juni 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,4 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 april 2014

Värdering:

55 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt, men öppen för allmänheten.

Post:

Valfritt antal, minimum 500 aktier, dvs 5000 kr.

Övrigt:

Memorandum publiceras den 22 april.

Igrene kommer att lista sig på Aktietorget efter att nyemissionen är genomförd.

Uppdatering: Igrene listas på Aktietorget den 26 juni 2014. Vid stort intresse kan företaget använda en övertilldelningsoption på 5 Mkr.

Uppdaterat: 2014-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss