Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB
Färögatan 33, Kista Science Tower
164 51 Kista

Hemsida:

www.hd-wireless.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

H&D Wireless gör det möjligt för trådlösa sensorer och multimedia att kommunicera via internet på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Erbjuder wifi-lösningar med ultralåg strömförbrukning, liten storlek och låg kostnad. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB hette tidigare Atarom AB.

Teckningsperiod:

26 mars 2019 - 26 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,5 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 mars 2019

Värdering:

101,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. Tio (10) innehavda aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre (3) units. Varje unit innehåller en (1) aktie av samma aktieslag samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2A eller TO 2B, beroende på aktieägarens innehav.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 26 april 2019.

Uppdaterat: 2019-04-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss