Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fractal Gaming Group AB

Fractal Gaming Group AB

Fractal Gaming Group AB
Datavägen 37
436 32 Askim

Hemsida:

www.fractal-design.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget säljer bland annat datorchassin, nätaggregat och kylningsprodukter.

Teckningsperiod:

3 februari 2021 - 10 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

(478 Mkr + 71,8 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

41 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 194 Mkr pre- och post-money.

Villkor:

Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten i Sverige innebär i detta fall de som har depå eller ISK hos Carnegie eller Avanza.

Post:

Minimum 250 aktier.

Övrigt:

Fractal noteras på First North den 11 februari 2021.

TIN Fonder AB, Ernström Finans AB, Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av Microcap Sverige, Enter Småbolagsfond och LMK Venture Partners AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 270 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 22,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 56,3 procent av antalet aktier i Erbjudandet (49,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

”I och med Noteringen av Fractal på Nasdaq First North Premier tar vi nästa steg i vår utveckling. Vi har mött ett stort intresse och fått positiv feedback från investerare som ser möjligheterna i att vi har etablerat en ledande marknadsposition och ett ledande varumärke globalt inom en attraktiv nisch av premiumsegmentet för gaming-produkter. Fractal har en tydlig strategi och plan för fortsatt lönsam tillväxt som baseras på en god underliggande marknadstillväxt inom performance gaming och esport. Noteringen kommer att vara ett viktigt stöd för oss genom en breddning av aktieägarbasen, tillgång till kapitalmarknader och ökad varumärkeskännedom. Jag är glad över att kunna välkomna nya aktieägare att bli en del av vår fortsatta resa.” sade Hannes Wallin, VD för och grundare till Fractal.

Uppdaterat: 2021-02-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss