Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EPTI AB

EPTI AB

EPTI AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Hemsida:

epti.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Teckningsperiod:

16 april 2021 - 19 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

4,78 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

60,77 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via en accelererad book building-process anordnad av Corpura Fondkommission,

Post:

Övrigt:

Invajo inledde efter att marknaden stängt den 16 april 2021 en emission på ca 5 Mkr och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 19 april.

Uppdatering: Invajo tog in 10 Mkr till 4,78 kr per aktie.

Invajo meddelade även att de har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,1 Mkr avseende bolagets teckningsoptioner av serie 2020/2021, innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 2020/2021 är garanterad.

Uppdaterat: 2021-04-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss