Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB
Kristallen
75451 Uppsala

Hemsida:

www.doxa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa har även kvar sin historiska dentalproduktsverksamhet.

Teckningsperiod:

30 december 2021 - 30 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

126 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Brorman Fastigheter AB som är säljare av Sundsbron Fastighets AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss