Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB
Kristallen
75451 Uppsala

Hemsida:

www.doxa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar, producerar och kommersialiserar bioaktiva keramer.

Teckningsperiod:

20 oktober 2020 - 3 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 oktober 2020

Värdering:

117,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Doxas största aktieägare, Adma Förvaltnings AB ("Adma"), som representerar cirka 62,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har ingått ett garanti- och teckningsavtal med Doxa varigenom Adma åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, samt utfärdat en vederlagsfri garantiförbindelse för det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss