Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB
Kristallen
75451 Uppsala

Hemsida:

www.doxa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utvecklar, producerar och kommersialiserar bioaktiva keramer.

Teckningsperiod:

14 november 2017 - 28 november 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32,1 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 november 2017

Värdering:

32,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från två befintliga ägare om sammanlagt 7,7 MSEK motsvarande 24,0 procent av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss