Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB
Kristallen
75451 Uppsala

Hemsida:

www.doxa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utvecklar, producerar och kommersialiserar bioaktiva keramer.

Teckningsperiod:

3 november 2014 - 18 november 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 oktober 2014

Värdering:

10,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För varje aktie i Doxa som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan Doxa använda en övertilldelningsoption på 2,5 Mkr.

Doxa har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare samt delar av styrelse och ledning om totalt cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Aktieemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 13,6 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av Aktieemissionen. Sammanlagt är Aktieemissionen därmed garanterad upp till ett belopp om cirka 16 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2014-11-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss