Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Doxa AB

Doxa AB

Doxa AB
Kristallen
75451 Uppsala

Hemsida:

www.doxa.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar, producerar och kommersialiserar bioaktiva keramer.

Teckningsperiod:

1 maj 2013 - 23 maj 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

26,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 9:20. Innehav av en (1) aktie i Doxa ger nio (9) teckningsrätter. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Denna emission har lagts upp på nytt på Nyemissioner.se. Någon form av missbruk har skett, oklart om det är internt eller externt. Missbruket verkar begränsa sig till att uppgifter om två Doxa-emissioner har raderats.

Uppdaterat: 2014-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss