Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Codemill AB

Codemill AB

Codemill AB
Södra Ersmarksgatan 7
903 36 Umeå

Hemsida:

codemill.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Codemill är ett IT-företag som är specialiserade inom tekniska videolösningar. Bolaget går från att vara ett konsultbolag till att utveckla egna verktyg för video.

Teckningsperiod:

7 juni 2021 - 15 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

47,5 Mkr + 7,1 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

18 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

199 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktar sig allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

Minimum 300 aktier.

Övrigt:

Codemill noterar sig på First North den 18 juni 2021.

Erik Penser Bank har, inom ramen för erbjudandet åtagit sig att för kunders räkning teckna aktier till ett belopp om 24 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss