Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Briox AB

Briox AB

Briox AB
Park
351 96 Växjö

Hemsida:

www.fortnoxinternational.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.

Teckningsperiod:

4 augusti 2016 - 4 augusti 2016

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,4 Mkr

Teckningskurs:

4,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en grupp investerare.

Post:

Övrigt:

Med de tecknade aktierna följde även 295 468 teckningsoptioner. Optionerna ger innehavaren rätt att från dess att registrering skett till och med den 31 juli 2017 för varje Optionsrätt teckna en aktie i Bolaget. Teckningskursen vid lösen är 5,00 kr per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss