Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

6 juli 2021 - 6 juli 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

1,021 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

354,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ej namngivna investerare.

Post:

Övrigt:

Erhållet kontantbelopp ska användas till att återbetala lån till de ej namngivna investerna.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss