Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

5 september 2019 - 5 september 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35,4 Mkr

Teckningskurs:

10,13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

874,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission till ospecifierad aktör/aktörer.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss