Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioextrax AB

Bioextrax AB

Bioextrax AB
Sölvegatan 43
223 62 Lund

Hemsida:

bioextrax.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.

Teckningsperiod:

6 oktober 2022 - 20 oktober 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

39,4 Mkr

Teckningskurs:

2,80 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2022

Värdering:

43,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:10. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna nio (9) Units. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 2022.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelse och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget, om totalt cirka 2,8 MSEK, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från externa och befintliga investerare om totalt cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 22,5 MSEK, motsvarande cirka 57,1 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,6 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

Fem (5) teckningsoptioner serie TO 2022 ger rätt att teckna två (2) nya aktier i Bolaget, under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna serie TO 2022 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023, dock lägst 2,80 SEK per aktie.

Uppdatering: Bioextrax företrädesemission tecknades till 29 % med företrädesrätt och till 11 % utan. Vidare tecknades 30 % av garanter. Dvs totalt 70 %.

Uppdaterat: 2022-10-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss