Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ambea AB

Ambea AB

Ambea AB
Vretenvägen 13
171 29 Solna

Hemsida:

www.ambea.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ambea är ett nordiskt omsorgsföretag. Företagsgruppen erbjuder boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Teckningsperiod:

21 mars 2017 - 29 mars 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr (+ 1 792 Mkr + 299 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

75 kr

Likviddag:

4 april 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

4 871 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till institutioner, samt allmänheten och anställda i Sverige.

Post:

50 aktier, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Ambea noteras på Nasdaq Stockholm den 31 mars 2017.

Fidelity International via olika fonder, Investment AB Öresund, Carve Capital AB, Catella Fondförvaltning AB, Didner & Gerge Fonder AB och RAM One AB har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 3,9 procent, 3,9 procent, 3,0 procent, 3,0 procent, 3,0 procent respektive 2,0 procent av det totala antalet aktier i Ambea efter genomförandet av Erbjudandet.

Åtaganden från de sex ankarinvesterarna uppgår totalt till 950 miljoner kronor, motsvarande cirka 47,7 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 41,5 procent av antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Carnegie och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank är Joint Bookrunner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss