Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aegirbio AB

Aegirbio AB

Aegirbio AB
Sölvegatan 43 A
223 70 Lund

Hemsida:

aegirbio.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AegirBio tar fram exakta tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Bolagets första test är för patienter som lider av MS och behandlas med läkemedlet Tysabri.

Teckningsperiod:

17 september 2021 - 17 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

127,4 Mkr

Teckningskurs:

260 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

4 376,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Modelio Equity AB (publ), Modelity Capital AB, CapMate Aktiebolag och Oliver Molse.

Post:

Övrigt:

Aegirbio har även erhållit lånefinansiering om 75 Mkr från Modelio Equity AB. ånet löper tills det återbetalas, men som längst till den 31 december 2021.

Kapitalet ska primärt användas för att finansiera förvärvet av Dynamic Code AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss