Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB
Matrosgatan 5
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.absolicon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.

Teckningsperiod:

19 februari 2020 - 12 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

50,28 Mkr + 1,98 Mkr

Teckningskurs:

110 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 februari 2020

Värdering:

167,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre teckningsrätter. 10 teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Skulle såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas har huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, meddelat styrelsen sin avsikt att avyttra högst 18 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 20 aktier.

Uppdaterat: 2020-02-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss