Solenergi, medicinteknik och gruvbolag gör företrädesemission

Tre företag som är aktuella med företrädesemissioner är Absolicon, Coala Life och Beowulf Mining.

Coala Life – Ett medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Gör en företrädesemission på 101 Mkr med möjlig överteckning på 10,1 Mkr till 51 öre per aktie. Pre-money-värderingen är 40,4 Mkr. Teckningsperioden är 7-21 februari.

Beowulf Mining – Ett prospekterings- och gruvbolag verksamt i tre länder. Jokkmokk Iron i Sverige med järnmalm i Kallak-projektet. Grafintec i Finland inom grafit. Vardar Minerals i Kosovo där det finns flera olika prospekteringsmål inom guld, silver och basmetaller. Företaget gör nu en företrädesemission på 85,5 Mkr till 0,27 kr per aktie, samt en emission riktad till allmänheten i Storbritannien på 27,1 Mkr (bolaget är noterat både på Spotlight i Sverige och AIM i London). Teckningsperioden är 9-23 februari. Se även VD presentera verksamheten.

Absolicon – En leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem. Gör inom kort en företrädesemission på 120 Mkr till 90 kr per aktie. Bolaget har en positiv utveckling där intentionsavtal har lett till stora beställningar. Bolaget har självförtroende, emissionskursen sattes strax under marknadskursen och efter en mindre nedgång så handlas aktien nu till 87 kr. Teckningsperioden är 23 februari – 20 mars.


Läs även: Två aktuella och två kommande företrädesemissioner

Absolicon Solar Collector AB

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.