Custos AB

Custoskoncernen äger och förvaltar skogsfastigheter i Estland. Samtliga fastigheter i Estland ägs genom de estniska bolagen Metsnik och Metsnik Agri. Totalt äger koncernen vid utgången av 2010 cirka 17 000 hektar mark. Custos AB hette tidigare Tisko AB.
Onoterat
Lista: Onoterat
Inga nyheter hittades
default-fallback-image

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner