Börsnotering av

Custos AB

Custoskoncernen äger och förvaltar skogsfastigheter i Estland. Samtliga fastigheter i Estland ägs genom de estniska bolagen Metsnik och Metsnik Agri. Totalt äger koncernen vid utgången av 2010 cirka 17 000 hektar mark. Custos AB hette tidigare Tisko AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen under 2007 fanns följande ägare; VBY Holding AB, Ulrich & Co, NatPec Invest AB, Kopparberg Holding AB, Veine Johansson, Torsten Johansson, Göran Nilsson, Sven-Olof Björck, Klas Rosenqvist, Jacob Kark, Benny Larsson, Jan Nilstadius och Jgez Konsult AB.

Värdering

Företaget gjorde under 2007 en nyemission till priset 1 kr per aktie. Vilket värderade företaget till 7,4 Mkr pre-money och 16,4 Mkr post money om emissionen fulltecknades.

Mer information

Företaget siktar på att noteras på en mindre lista. Man gjorde en nyemission på 9 Mkr under år 2007.

Uppdatering: Tisko AB har bytt namn till Aktiebolaget Custos. Företaget finns kvar och verkar ha stora tillgångar. Någon hemsida finns inte och vi har ingen information om företagets utveckling eller eventuell plan för notering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner