Nyemission i

Custos AB

Ej tillgängligt

Custoskoncernen äger och förvaltar skogsfastigheter i Estland. Samtliga fastigheter i Estland ägs genom de estniska bolagen Metsnik och Metsnik Agri. Totalt äger koncernen vid utgången av 2010 cirka 17 000 hektar mark. Custos AB hette tidigare Tisko AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. För teckning av 1 aktie erfordras 5 teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Custos AB hittades