Boule Diagnostics AB

Boule arbetar inom marknadssegmentet laboratoriemedicin med inriktning på hematologi och infektionsdiagnostik. Där utöver arbetar bolaget med distribution i Norden av instrument och reagens till Life Science laboratorier. Boule Diagnostics AB hette tidigare Boule Diagnostics International AB.
Nasdaq Stockholm
Läkemedel/Medicin
Nasdaq Stockholm
Läkemedel/Medicin
Inga nyheter hittades
Boule Diagnostics AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner