Nyemission i

Boule Diagnostics AB

Boule arbetar inom marknadssegmentet laboratoriemedicin med inriktning på hematologi och infektionsdiagnostik. Där utöver arbetar bolaget med distribution i Norden av instrument och reagens till Life Science laboratorier. Boule Diagnostics AB hette tidigare Boule Diagnostics International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Boule noteras på Stockholmsbörsen den 17 juni 2011. En grupp av Boules befintliga aktieägare samt nya investerare har förbundit sig att teckna sammanlagt 41,5 Mkr, dvs cirka 52 procent av emissionen.

Uppdatering: Teckningskursen sänks från 59 kr till 49 kr. Teckningstiden förlängs samtidigt till den 16 juni 2011. Första handelsdag på Stockholmsbörsen är 23 juni 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Boule Diagnostics AB hittades