Börsnotering av

Boule Diagnostics AB

Boule arbetar inom marknadssegmentet laboratoriemedicin med inriktning på hematologi och infektionsdiagnostik. Där utöver arbetar bolaget med distribution i Norden av instrument och reagens till Life Science laboratorier. Boule Diagnostics AB hette tidigare Boule Diagnostics International AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Omkring 120 aktieägare. Handlas på Alternativa Aktiemarknaden.

Värdering

Pre-money 206 Mkr och 286 Mkr post money om emissionen fulltecknas inför noteringen.

Uppdatering: Teckningskursen justeras ner från 59 till 49 kr. Det ger en pre-money-värdering på 171,1 Mkr och post money 237,5 Mkr.

Uppdatering: Emissionen blev inte helt fulltecknad, post-money-värdering blir därför 230,6 Mkr.

Mer information

Boule Diagnostics handlas på Alternativa Aktiemarknaden och planerar nu att notera sig på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: I april 2011 sägs Siem Capital arbeta med att sälja in Boule till institutioner och andra investerare inför en notering.

Uppdatering: Boule säger i mitten av maj 2011 att man är i stort sett klar för börsen. Styrelsen ska nu ta beslut om ifall bolaget ska göra en ägarspridning via en nyemission eller om befintliga ägare ska sälja aktier.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 80 Mkr inför börsnoteringen den 17 juni 2011.

Uppdatering: Företaget justerar ner teckningskursen från 59 kr till 49 kr. Vid full teckning tillförs bolaget 66,4 Mkr. Börsnotering beräknas ske den 23 juni 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner