Allenex AB

Allenex verksamhet är främst inriktad mot den affärsdrivande transplantationsverksamheten med pro­duktbolagen AbSorber och Olerup SSP samt sälj- och distributionsbolagen Olerup Inc. och Olerup GmbH som alla ingår i koncernen. Allenex AB hette tidigare Linkmed AB.
Nasdaq Stockholm
Läkemedel/Medicin
Nasdaq Stockholm
Läkemedel/Medicin
Inga nyheter hittades
default-fallback-image

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner