Nyemission i

Allenex AB

Ej tillgängligt

Allenex verksamhet är främst inriktad mot den affärsdrivande transplantationsverksamheten med pro­duktbolagen AbSorber och Olerup SSP samt sälj- och distributionsbolagen Olerup Inc. och Olerup GmbH som alla ingår i koncernen. Allenex AB hette tidigare Linkmed AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:6. Varje befintlig aktie i LinkMed berättigar till fem (5) Teckningsrätter. Sex (6) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny Aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Allenex AB hittades