Norberg & Partner Sustainable Group AB

Norberg & Partner Sustainable Group är en organisation med affärsidén att investera i hållbara och innovativa företag inom branscherna LifeScience, Medtech, Tech, RegTech samt råvaran skog.
Ingen nyemission hittades

Pepins köps upp av Norberg & Partners dotterbolag Aktiegirot

Navian Techs förvärv av Pepins blev inte av då köparen inte kunde ordna finansiering. Idag meddelade dock Pepins att Norberg

Norberg & Partner Sustainable Group AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner