Börsnotering av

Norberg & Partner Sustainable Group AB

Norberg & Partner Sustainable Group är en organisation med affärsidén att investera i hållbara och innovativa företag inom branscherna LifeScience, Medtech, Tech, RegTech samt råvaran skog.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

Uppdatering: 138,50 kr per aktie då aktier erbjuds av Aktiegirot Sverige AB under hösten 2023.

Mer information

I november 2021 berättade Norberg & Partner Sustainable Group AB att de ska notera sig i oktober-november 2022.

Uppdatering: I slutet av september 2022 vidtog Plexian AB rättsliga åtgärder mot Norberg & Partner Sustainable Group AB då bolaget inte betalat 12,5 Mkr av en emissionslikvid som skulle varit betald den 31 augusti 2022.

Uppdatering: Den 26 september 2022 meddelade Norberg & Partner Sustainable Group AB att de utreder möjliga rättsliga åtgärder mot Plexian AB. "Styrelsen i N&P anser att Plexian AB lämnat vilseledande uppgifter inför N&P´s investering. N&P väljer nu att gå vidare för att utreda möjliga rättsliga åtgärder gentemot Plexian AB. Våra förslag har konsekvent avvisats av Plexian AB och all form av konstruktiv förhandling har inte hörsammats av Plexian AB."

Det känns högst tveksamt om Norberg & Partner Sustainable Group AB kan notera sig medan det pågår juridiska processer gällande 12,5 Mkr.

Uppdatering: De juridiska processerna med Plexian löste sig, bolagen började i stället att samarbeta med varandra.

Uppdatering: Under hösten 2023 säljer Aktiegirot Sverige AB aktier i Norberg & Partner Sustainable Group AB för 138,50 kr per aktie.

Uppdatering: Den första december 2023 publicerade Affärsvärlden en granskning gjorde av Sven Nordenstam gällande Norberg & Partner-sfären som var riktigt negativ. Det känns inte längre rimligt att Spotlight skulle acceptera bolaget, så vi väljer att ändra status på noteringen till inställd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner