Holmasjön Prospektering AB

Holmasjön Prospektering prospekterar och utvecklar mineraltillgångar. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas-, ädelmetallförekomster i Sverige. Bolaget har undersökningstillstånd som är belägna i direkt anslutning till Klevagruvan i Småland, tidigare en av Sveriges mest lönsamma gruvprojekt.
Onoterat
Råvaror
Lista: Onoterat
Bransch: Råvaror

Holmasjön Prospektering gör intressanta undersökningar

Holmasjön Prospektering AB är som namnet antyder ett prospekteringsbolag, med inriktning på bas- och ädelmetaller i Sverige. Under 2014 färdigställde

Holmasjön Prospektering logo

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner