Börsnotering av

Holmasjön Prospektering AB

Holmasjön Prospektering prospekterar och utvecklar mineraltillgångar. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas-, ädelmetallförekomster i Sverige. Bolaget har undersökningstillstånd som är belägna i direkt anslutning till Klevagruvan i Småland, tidigare en av Sveriges mest lönsamma gruvprojekt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Masify Capital AB är största ägare.

Mer information

Holmasjön Prospektering meddelade via ett pressmeddelande på Aktietorget i början av december 2014 att de gör en mindre nyemission under december och att de förbereder för en framtida listning.

Uppdatering: I början av april 2017 meddelade Holmasjön att de ska Euroclear-registrera sig under sommaren och notera sig under hösten 2017.

Uppdatering: I mitten av september 2017 skrev bolaget att de ska Euroclear-registrera och notera sig under 2018.

Uppdatering: I slutet av september 2020 meddelade Masify Capital AB att de köper Holmasjön Prospektering AB via ett omvänt förvärv. Masify Capital AB är onoterat men handlas på Mangold-listan.

Uppdatering: I början av november 2021 meddelade Masify Capital AB att de ska dela ut ca 70 % av sitt innehav i Holmasjön Prospektering AB som sedan ska noteras på en MTF-lista.

Uppdatering: I slutet av mars 2024 meddelade NGM Nordic SME-noterade Brandbee Holding AB att de förvärvar 90 % av Holmasjön Prospektering AB och betalar med aktier. Precis innan/i samband med detta gör Brandbee en företrädesemission på 12,4 Mkr till en pre-money-värdering på 1,24 Mkr. Efter transaktionerna kommer nuvarande ägare av Holmasjön att äga 58,7 % av det gemensamma bolaget. Dvs det blir i princip en notering av Holmasjön.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner