Bluestep Bank AB

Bluestep erbjuder bolån i Sverige, Norge och Danmark. Bluestep vänder sig till personer som faller utanför de stora bankernas kreditmodeller.
Ingen nyemission hittades

En bank med börsnotering i planerna - två mindre kandidater snubblar

Bluestep Bank – Erbjuder bolån i Sverige, Norge och Danmark. Bluestep vänder sig till personer som faller utanför de stora bankernas

Bluestep Bank AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner