Aros Bostadsutveckling AB

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.
First North
Fastighet
Bransch: Fastighet
First North
Fastighet
Bransch: Fastighet
First North
Fastighet
Bransch: Fastighet
First North
Fastighet
Bransch: Fastighet

Aros Bostadsutveckling får en neutral rekommendation

Aros Bostadsutveckling är sedan tidigare noterat via preferensaktier men nu ska även stamaktierna noteras på First North den 16 juni.

Aros Bostadsutveckling AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner