Nyemission i

Aros Bostadsutveckling AB

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab AB hette tidigare Aros Bostadsutveckling AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Första handelsdag på First North förväntas bli den 19 november 2018.

Utdelningen på preferensaktien uppgår till 8,50 SEK per år, med kvartalsvis utdelning om 2,13 SEK respektive 2,12 SEK per Preferensaktie. Preferensaktier i Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller den 30 november 2018. Direktavkastningen baserat på teckningskursen uppgår till 8,67 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Aros Bostadsutveckling får en neutral rekommendation

Aros Bostadsutveckling gör nu en IPO på First North med sina stamaktier. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation.