Börsnotering av

Aros Bostadsutveckling AB

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Mer information

I slutet av januari 2024 meddelade Aros Bostadsutveckling AB att de lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB med aktier som betalning. De två företagen är inställda på att gå samman. Planen är vidare att Aros Bostadsutveckling AB ska byta namn till Besqab AB och att företaget under senare delen av 2024 ska flytta sin notering från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner